Impressum

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw bestelling stuurt u een e-mail naar: info-vps@auv.eu

Dierenartsenpraktijk Uithoorn - Aalsmeer
Marijnenlaan 46
1421 NH Uithoorn 
Telefoon: 0297-560627

E-Mail: info@dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
KvK nr.: 34350106

 

Geschillenbeslechting / arbitrage-instantie

Bij geschillen met consumenten zijn wij bereid om mee te werken aan een procedure voor geschillenbeslechting. De bevoegde geschillenbeslechtingsinstantie is:

Europees Platform voor Online Geschillenbeslechting van de Europese Commissie
Website: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=NL

Bij een consumentengeschil werken wij mee aan een procedure behandeld door dit platform.